Modul: Úvod do konsekutivního tlumočení (KT) s notací I.

Modul Úvod do konsekutivního tlumočení I. (8 hodin přímé kontaktní výuky + 2 hodiny samostatné předchozí přípravy účastníků) přímo navazuje na modul Úvod do tlumočnické notace. U účastníků tohoto modulu se proto již předpokládá znalost a základní zvládnutí zásad tlumočnické notace. Tlumočnické dovednosti jsou procvičovány v obousměrném převodu, tj. z češtiny do cizího jazyka a z cizího jazyka do češtiny a dále je zdokonalována tlumočnická notace účastníků. V rozvoji tlumočnické kompetence je důraz kladen na plynulost projevu, kohezi a koherenci sdělení, předání dominantní informace, stylu, tónu i doprovodných složek sdělení. Konsekutivní tlumočení je chápáno jako výsledek souběžnosti tří složek: paměti, logického myšlení a notace. Logické zpracování výchozího projevu (analýza a syntéza) se soustřeďuje na obsah sdělení, celkový situační kontext a mobilizaci paměti. Pracuje se s texty a projevy zaměřenými na problematiku Evropské unie


Přihlášky pro jednotlivé jazyky:

  1. čeština/němčina
  2. čeština/francouzština
  3. čeština/angličtina
  4. čeština/ruština

Syndicate content