Modul: Úvod do tlumočnické notace

Účastníci modulu (6 hodin přímé kontaktní výuky + předchozí samostatná příprava účastníků pomocí webové aplikace) se seznámí s různými teoretickými i praktickými přístupy k tlumočnické notaci, na kterou je třeba nahlížet jako na externí kopii paměti. Notace odráží výsledky analýzy, slouží k uvolnění pracovní paměti tlumočníka. Zápis má účinně doplňovat myšlenky, které si tlumočník zapamatoval, má být přehledný a dobře čitelný, účelně uspořádaný a nepřeplněný znaky a symboly. Každý tlumočník zachycuje sled tlumočených myšlenek svým vlastním způsobem, dodržuje přitom jisté obecně uznávané zásady tlumočnické notace. Modul je společný pro všechny jazyky: procvičování paměti a nácvik tlumočnického zápisu a konsekutivního tlumočení na česko-českých projevech

 

 


Přihláška ke stažení


 

Syndicate content