Modul: ST s textem do češtiny I.

Náplní modulu (6 hodin přímé výuky + 3 hodiny minimální předchozí samostatná příprava účastníků modulu pomocí webové aplikace) je simultánní tlumočení s textem a tlumočení z listu (sight translation) do mateřštiny. Simultánní tlumočení s textem znamená především zvládnutí „roztrojení“ pozornosti a procesní kapacity při tomto typu tlumočení, kdy tlumočník při současné produkci zpracovává předložený text i ústní podobu projevu v originále. V nabízeném modulu bude procvičováno ST s textem do češtiny na obtížnějších textech, projevech a autentických nahrávkách s aktuální tematikou a problematikou Evropské unie. Součástí modulu je i příprava textu pomocí tlumočení z listu (ústní převod psaného a pouze písemně předloženého textu mimo kabinu).

Konkrétní témata – jež se budou dle konkrétní situace a poptávky měnit – budou vypsána v přihlášce k tomuto nabízenému modulu.

V nabídce a v přihlášce k tomuto modulu jsou rovněž uváděny jazykové kombinace, které jsou v daném konkrétním termínu k dispozici.

Syndicate content