Tlumočnické kurzy CŽV pro odbornou veřejnost:

aktuální nabídka: ONLINE /Distanční kurzy

květen a červen 2021

Ústav translatologie FF UK jde s dobou

a nabízí  tlumočnické moduly online

viz níže

          Ústav translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vyvinul a připravil v rámci rozvojového projektu MŠMT řadu modulárních tlumočnických kurzů pro tlumočníky, kteří spolupracují s českou státní a veřejnou správou a tlumočí i pro instituce a orgány Evropské unie. Některé moduly jsou určeny rovněž pro širší odbornou veřejnost, pro perspektivní tlumočníky, kteří se na toto atraktivní povolání teprve připravují a chtějí své dovednosti a schopnosti zkvalitnit a zdokonalit. Ústav translatologie FF UK má dlouholeté zkušenosti s přípravou profesionálních tlumočníků, kteří pracují pravidelně i pro Evropskou unii. Česká republika jako člen Evropské unie má zákonitě zájem na stálém zkvalitňování tlumočnických služeb s češtinou, a proto Ústav translatologie na základě podrobné analýzy potřeb ze strany institucí EU, české státní a veřejné správy a samotných tlumočníků připravil řadu konkrétních modulů tlumočnických kurzů CŽV, které se soustředí na zjištěná slabá místa tlumočníků či zájemců o tlumočení (například modul zaměřený na tlumočnický zápis při konsekutivním tlumočení, či simultánní tlumočení do aktivního cizího jazyka, ale i na techniku mluveného projevu či úzce specializovanou tematiku zasedání EU nebo tlumočení v mezikulturním prostředí a zvládání pilotáže). Jednotlivé moduly jsou nabízeny samostatně v kratších a/nebo na sebe navazujících kurzech, dle aktuální nabídky a poptávky. Náplň a sylaby kurzů najdete na této webové aplikaci a uchazeči si mohou zvolit moduly dle svého uvážení. Výuka bude probíhat jednak skupinově kontaktně s učiteli (prezenčně či online) a jednak formou e-learningu, tj. příprava a zpracování úkolů zadaných vyučujícími přes webovou aplikaci či e-mailem. Vyučujícími v kurzech a modulech jsou aktivní konferenční tlumočníci s pedagogickými zkušenostmi z tlumočnických seminářů a kurzů a zkušení rodilí mluvčí. Nabídka kurzů a modulů bude průběžně aktualizována, stejně jako jednotlivé jazyky, se kterými se bude v kurzech pracovat.

Nabízené moduly se budou realizovat, pokud se k příslušnému datu (nejpozději 10 dní před daným modulem) závazně přihlásí minimálně 4 účastníci a maximálně 8, respektive 10 účastníků. V případě vyššího zájmu než je počet míst v daném kurzu či modulu rozhodne pořadí podle data doručení přihlášky.

Zájemci se přihlašují e-mailem na sekretariát ÚTRL FF UK, Hybernská 3, 110 00 Praha 1, tajemníkovi pro studium: Mgr. Lukáši Klimešovi (lukas.klimes@ff.cuni.cz) a uvedou, na který z nabízených NÍŽE  on-line kurzů se hlásí. Od tajemníka obdrží podrobné informace k platbě a následně i podrobné pokyny a úkoly k samotnému modulu. Nutno se přihlásit (a uhradit kurzovné) nejpozději 10 dní před konáním modulu. Pokud zruší zájemce svoji účast v termínu 7 dní či méně před konáním příslušného modulu, bude mu vráceno kurzovné snížené o nevratnou částku ve výši 500,-Kč. Ústav translatologie si vyhrazuje právo zrušit daný modul kvůli malému počtu zájemců rovněž nejpozději 7 dní před jeho konáním a uchazečům, kteří se přihlásili a zaplatili kurzovné, bude  v plné výši vráceno na jejich účet.

Garant a vedoucí tlumočnických kurzů a modulů: Prof.PhDr. Ivana Čeňková, CSc., ÚTRL FF UK (ivana.cenkova@ff.cuni.cz)

Aktuálně nabízené moduly online (květen a červen 2021):


1) Úvod do tlumočnického zápisu/notace (pro všechny jazyky): česko-česky (max. 10 účastníků)

(hlavní zásady tlumočnické notace a její praktický nácvik)
PhDr. Petra MRAČKOVÁ VAVROUŠOVÁ, PhD.
 pátek 28.května 2021 (15:00-17:00) + sobota 29.května 2021 (9:30-11:30)

(celkem 5 vyučovacích hodin ve dvou blocích přes platformu ZOOM)
 Cena: 1.750,-Kč + 21% DPH
Podrobné informace a úkoly budou zaslány přihlášeným účastníkům týden předem.

2) Konsekutivní tlumočení s notací (angličtina-čeština-angličtina) II.-pokr. (max.8 účastníků)
(praktický nácvik konsekutivního tlumočení se zápisem v konkrétní jazykové kombinaci)
Mgr. Kateřina EŠNEROVÁ - PRO NEDOSTATEK ZÁJEMCŮ SE NEKONÁ !!!
pátek 28.května 2021 (15:00-17:00) + sobota 29.května 2021 (9:30-11:30)
(celkem 5 vyučovacích hodin ve dvou blocích přes platformu ZOOM)
Cena: 1.750,-Kč + 21% DPH
Podrobné informace a úkoly k přípravě budou zaslány přihlášeným účastníkům týden předem.

3) Úvod do tlumočení a tlumočnické profese (pro všechny jazyky): česko-česky (max.10 účastníků)
(teoreticko-praktický modul: základní problematika tlumočení obecně s praktickým zaměřením
a nácvikem konkrétních tlumočnických dovedností: paměťová cvičení, mnemotechnické pomůcky,
konsekutivní tlumočení bez zápisu)
PhDr. Alžběta MALKOVSKÁ
pátek 4.června 2021 (15:00-17:00) a sobota 5.června 2021 (9:30-11:30)
(celkem 5 vyučovacích hodin ve dvou blocích přes platformu ZOOM)
Cena 1.750,-Kč + 21% DPH
Podrobné informace a úkoly budou zaslány přihlášeným účastníkům týden předem.
4) Úvod do konsekutivního tlumočení s notací (španělština-čeština-španělština) (max. 8 účastníků)
(praktický nácvik konsekutivního tlumočení se zápisem v konkrétní jazykové kombinaci)
PhDr. Petra MRAČKOVÁ VAVROUŠOVÁ, PhD. PRO NEDOSTATEK ZÁJEMCŮ SE NEKONÁ!!!
pátek 4.června 2021 (15:00-17:00) + sobota 5.června 2021 (9:30-11:30)

(celkem 5 vyučovacích hodin ve dvou blocích přes platformu ZOOM)
Cena: 1.750,-Kč + 21% DPH
Podrobné informace a úkoly budou zaslány přihlášeným účastníkům týden předem.
5) Konsekutivní tlumočení s notací (němčina-čeština-němčina) II. - pokr. (max.8 účastníků)
(praktický nácvik konsekutivního tlumočení se zápisem v konkrétní jazykové kombinaci)
Mgr. Michaela ŘEŘICHOVÁ - PRO NEDOSTATEK ZÁJEMCŮ SE NEKONÁ !!!
pátek 11.června 2021 (15:00-17:00) + sobota 12.června 2021 (9:30-11:30)
(celkem 5 vyučovacích hodin ve dvou blocích přes platformu Zoom).
Cena: 1.750,-Kč + 21% DPH
Podrobné informace a úkoly k přípravě budou zaslány přihlášeným účastníkům týden předem.

6) Úvod do konsekutivního tlumočení s notací (francouzština-čeština-francouzština)(max.8 účastníků)
(praktický nácvik konsekutivního tlumočení se zápisem v konkrétní jazykové kombinaci)
PhDr. Alžběta MALKOVSKÁ
pátek 18.června 2021 (15:00-17:00) a sobota 19.června 2021 (9:30-11:30)
(celkem 5 vyučovacích hodin ve dvou blocích přes platformu ZOOM)
Cena: 1.750,-Kč + 21% DPH
Podrobné informace a úkoly k přípravě budou zaslány přihlášeným účastníkům týden předem.

7) Konsekutivní tlumočení s notací (ruština-čeština-ruština) II.- pokr. (max. 8 účastníků)
(praktický nácvik konsekutivního tlumočení se zápisem v konkrétní jazykové kombinaci)
Mgr. Milena KOUCKÁ KURILLOVÁ
pátek 25.června 2021 (15:00-17:00) a sobota 26.června 2021 (9:30-11:30)
(celkem 5 vyučovacích hodin ve dvou blocích přes platformu ZOOM)
Cena: 1.750,-Kč + 21% DPH
Podrobné informace a úkoly k přípravě budou zaslány přihlášeným účastníkům týden předem.


_________________________________________________________________________________________