Tlumočnické kurzy CŽV pro odbornou veřejnost v zimním semestru  2017/2018 nenabízíme

/další informace budou zveřejněny počátkem ledna 2018/

          Ústav translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze vyvinul a připravil v rámci rozvojového projektu MŠMT řadu modulárních tlumočnických kurzů pro tlumočníky, kteří spolupracují s českou státní a veřejnou správou a tlumočí i pro instituce a orgány Evropské unie. Některé moduly jsou určeny rovněž pro širší odbornou veřejnost, pro perspektivní tlumočníky, kteří se na toto atraktivní povolání teprve připravují a chtějí své dovednosti a schopnosti zkvalitnit a zdokonalit. Ústav translatologie FF UK v Praze má dlouholeté zkušenosti s přípravou profesionálních tlumočníků (magisterský program se se studijním oborem tlumočnictví a postgraduální rekvalifikační Evropský kurz konferenčního tlumočení), kteří pracují pravidelně i pro Evropskou unii. Česká republika jako člen Evropské unie má zákonitě zájem na stálém zkvalitňování tlumočnických služeb s češtinou, a proto Ústav translatologie na základě podrobné analýzy potřeb ze strany institucí EU, české státní a veřejné správy a samotných tlumočníků připravil řadu konkrétních modulů tlumočnických kurzů CŽV, které se soustředí na zjištěná slabá místa tlumočníků či zájemců o tlumočení (například modul zaměřený na tlumočnický zápis při konsekutivním tlumočení, či simultánní tlumočení do aktivního cizího jazyka, ale i na techniku mluveného projevu či úzce specializovanou tematiku zasedání EU nebo tlumočení v mezikulturním prostředí a zvládání pilotáže). Jednotlivé moduly jsou nabízeny samostatně v kratších a/nebo na sebe navazujících kurzech, dle aktuální nabídky a poptávky. Náplň a sylaby kurzů najdete na této webové aplikaci a uchazeči si mohou zvolit moduly dle svého uvážení. Výuka bude probíhat jednak skupinově kontaktně s učiteli a jednak formou e-learningu, tj. příprava a zpracování úkolů zadaných vyučujícími přes webovou aplikaci či e-mailem. Vyučujícími v kurzech a modulech jsou aktivní konferenční tlumočníci s pedagogickými zkušenostmi z tlumočnických seminářů a kurzů a zkušení rodilí mluvčí. Nabídka kurzů a modulů bude průběžně aktualizována, stejně jako jednotlivé jazyky, se kterými se bude v kurzech pracovat.

Nabízené moduly se budou realizovat, pokud se k příslušnému datu (nejpozději 14 dní před daným modulem) závazně přihlásí minimálně 6 účastníků a maximálně 12 účastníků. V případě vyššího zájmu než je počet míst v daném kurzu či modulu rozhodne pořadí podle data doručení přihlášky. U popisu jednotlivých modulů a kurzů (viz seznam modulů a kurzů v nabídce v levé liště této stránky) jsou stanoveny konkrétní kvalifikační podmínky zájemců pro zapsání do příslušného kurzu a také maximální počet účastníků.

Zájemci se přihlašují e-mailem na sekretariát ÚTRL FF UK, Hybernská 3, 110 00 Praha 1, paní sekretářce Lindě Hurníkové (hurnikov@ff.cuni.cz), jež jim zašle aktuální přihlášku a informace o tlumočnickém modulu.Tel.sekretariát ÚTRL:  221619512 

Garant a vedoucí tlumočnických kurzů a modulů: Prof.PhDr. Ivana Čeňková, CSc., ÚTRL (ivana.cenkova@ff.cuni.cz)

Aktuálně nabízené moduly:

1) Technika mluveného projevu pro tlumočníky (Mgr.Kateřina Sitařová):

  Pro všechny jazyky: 21. dubna 2017
(6 vyučovacích hodin: 14:30-19:30). Cena 2.100,- Kč + 21% DPH

                                            
2) Úvod do konsekutivního tlumočení bez zápisu: 

  Angličtina (PhDr.David Mraček, PhD): 7. dubna 2017
(6 vyučovacích hodin: 15:00-20:00). Cena: 2.100,-Kč + 21% DPH
  Němčina (PhDr.Petra Vavroušová, PhD): 7. dubna 2017
 (6 vyučovacích hodin: 15:00-20:00). Cena: 2.100,-Kč + 21% DPH

  
3) Úvod do tlumočnického zápisu/notace (Mgr. Jana Šteffl):

  Pro všechny jazyky, tj. česko-česky: 8. dubna 2017 
(6 vyučovacích hodin: 9:00-14:00). Cena: 2.100,-Kč + 21% DPH

 

4) Konsekutivní tlumočení se zápisem I:

  Angličtina (PhDr. David Mraček, PhD): 29. dubna 2017
(8 vyučovacích hodin: 9:30-12:45 a 13:45-17:00). Cena: 2.800,-Kč +21% DPH
  Francouzština (Mgr. Jana Štefl): 28.dubna 2017
(8 vyučovacích hodin: 9:30-12:45 a 13:45-17:00). Cena: 2.800,-Kč + 21% DPH
   Němčina (Mgr. Silke Klein): 5. května 2017
 (8 vyučovacích hodin: 9:30-12:45 a 13:45-17:00). Cena: 2.800,-Kč + 21% DPH
    Ruština (Mgr. Maria Molchan, PhD): 13. května 2017
 (8 vyučovacích hodin: 9:30-12:45 a 13:45-17:00). Cena: 2.800,-Kč + 21% DPH
    Španělština (PhDr. Petra Vavroušová, PhD.): 13.května 2017
(8 vyučovacích hodin: 9:30-12:45 a 13:45-17:00). Cena: 2.800,-Kč + 21% DPH

 

5) Úvod do simultánního tlumočení (do mateřštiny-češtiny):

    Angličtina (PhDr. Jana Rejšková): 13. května 2017   
(8 vyučovacích hodin: 9:30-12:45 a 13:45-17:00). Cena: 3.100,-Kč + 21% DPH
    Ruština (Prof. PhDr.Ivana Čeňková, CSc.): 20. května 2017
(8 vyučovacích hodin: 9:30-12:45 a 13:45-17:00). Cena: 3.100,-Kč + 21% DPH
    Francouzština (Prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.): 26. května 2017
(8 vyučovacích hodin: 9:30-12:45 a 13:5-17:00). Cena: 3.100,-Kč + 21% DPH
     Němčina (Mgr. Kateřina Sitařová): 27. května 2017
(8 vyučovacích hodin: 9:30-12:45 a 13:45-17:00) Cena: 3:100,-Kč + 21% DPH
    Španělština (PhDr. Petra Vavroušová, PhD): 17. června 2017
   (8 vyučovacích hodin: 9:30-12:45 a 13:45-17:00). Cena: 3.100,-Kč + 21% DPH

 

__________________________________________