Ústav translatologie FF UK jde s dobou!

Tlumočnické kurzy/moduly CŽV pro odbornou veřejnost:

ONLINE /Distanční moduly
ale opět i PREZENČNÍ formát

 další kurzy a moduly budeme nabízet až v květnu a červnu 2023

budeme se na vás těšit - aktuální informace zveřejníme nejpozději v průběhu dubna t.r.


Ústav translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vyvinul a připravil v rámci rozvojového projektu MŠMT řadu modulárních tlumočnických kurzů pro tlumočníky, kteří spolupracují s českou státní a veřejnou správou a tlumočí i pro instituce a orgány Evropské unie. Některé moduly jsou určeny rovněž pro širší odbornou veřejnost, pro perspektivní tlumočníky, kteří se na toto atraktivní povolání teprve připravují a chtějí své dovednosti a schopnosti zkvalitnit a zdokonalit. Ústav translatologie FF UK má dlouholeté zkušenosti s přípravou profesionálních tlumočníků, kteří pracují pravidelně i pro Evropskou unii. Česká republika jako člen Evropské unie má zákonitě zájem na stálém zkvalitňování tlumočnických služeb s češtinou, a proto Ústav translatologie na základě podrobné analýzy potřeb ze strany institucí EU, české státní a veřejné správy a samotných tlumočníků připravil řadu konkrétních modulů tlumočnických kurzů CŽV, které se soustředí na zjištěná slabá místa tlumočníků či zájemců o tlumočení (například modul zaměřený na tlumočnický zápis při konsekutivním tlumočení, či simultánní tlumočení do aktivního cizího jazyka, ale i na techniku mluveného projevu či úzce specializovanou tematiku zasedání EU nebo tlumočení v mezikulturním prostředí a zvládání pilotáže). Jednotlivé moduly jsou nabízeny samostatně v kratších a/nebo na sebe navazujících kurzech, dle aktuální nabídky a poptávky. Náplň a sylaby kurzů najdete na této webové aplikaci a uchazeči si mohou zvolit moduly dle svého uvážení. Výuka bude probíhat jednak skupinově kontaktně s učiteli (prezenčně či online) a jednak formou e-learningu, tj. příprava a zpracování úkolů zadaných vyučujícími přes webovou aplikaci či e-mailem. Vyučujícími v kurzech a modulech jsou aktivní konferenční tlumočníci s pedagogickými zkušenostmi z tlumočnických seminářů a kurzů a zkušení rodilí mluvčí. Nabídka kurzů a modulů bude průběžně aktualizována, stejně jako jednotlivé jazyky, se kterými se bude v kurzech pracovat.

Nabízené moduly se budou realizovat, pokud se k příslušnému datu (nejpozději 10 dní před daným modulem) závazně přihlásí minimálně 4 účastníci, respektive 5 účastníků a maximálně 6 či 8, respektive 10 účastníků (viz specifikace u jednotlivých modulů). V případě vyššího zájmu než je počet míst v daném kurzu či modulu rozhodne pořadí podle data doručení přihlášky.

Zájemci se přihlašují e-mailem na sekretariát ÚTRL FF UK, Hybernská 3, 110 00 Praha 1, tajemníkovi pro studium: Mgr. Lukáši Klimešovi (lukas.klimes@ff.cuni.cz) a uvedou, na který z nabízených NÍŽE  on-line kurzů se hlásí. Od tajemníka obdrží přihlášku, podrobné informace k platbě a následně i podrobné pokyny a úkoly k samotnému modulu. Nutno se přihlásit (a uhradit kurzovné) nejpozději 10 dní před konáním modulu. Pokud zruší zájemce svoji účast v termínu 7 dní či méně před konáním příslušného modulu, bude mu vráceno kurzovné snížené o nevratnou částku ve výši 500,-Kč. Ústav translatologie si vyhrazuje právo zrušit daný modul kvůli malému počtu zájemců rovněž nejpozději 7 dní před jeho konáním a uchazečům, kteří se přihlásili a zaplatili kurzovné, bude  v plné výši vráceno na jejich účet.

Garant a vedoucí tlumočnických kurzů a modulů: Prof.PhDr. Ivana Čeňková, CSc., ÚTRL FF UK (ivana.cenkova@ff.cuni.cz)

aktuální nabídka: ONLINE i PREZENČNÍ moduly


___________________________________________________________________________

 

1) Konsekutivní tlumočení s notací (ruština-čeština-ruština) I.


    (min. 5/max. 8 účastníků)
    (praktický nácvik konsekutivního tlumočení se zápisem v konkrétní jazykové kombinaci)
    Mgr. Milena
KOUCKÁ KURILLOVÁ a/nebo Mgr. ing. Maria MOLCHAN, PhD.
   
   
(celkem 6 vyučovacích hodin ve dvou blocích přes platformu ZOOM)
    Cena: 1.800,-Kč + 21% DPH
  
 Podrobné informace a úkoly budou zaslány přihlášeným účastníkům týden předem.

 

2) Úvod do simultánního tlumočení (španělština - čeština) PREZENČNĚ:

   

    (min. 4/ max. 6 účastníků)

    (teoreticko-praktický modul: nácvik simultánního tlumočení v konkrétní jazykové kombinaci)
    PhDr. Jana POKOJO

  
   
(celkem 7 vyučovacích hodin)
    Cena: 2.180,-Kč + 21% DPH
   
Podrobné informace a  úkoly budou zaslány přihlášeným účastníkům týden předem.

 

3) Úvod do tlumočení a tlumočnické profese (pro všechny jazyky)

    (česko-česky)

    (min.5/max.10 účastníků) (teoreticko-praktický modul: základní problematika tlumočení

    obecně s praktickým zaměřením a nácvikem konkrétních tlumočnických dovedností: paměťová

    cvičení, mnemotechnické pomůcky, konsekutivní tlumočení bez zápisu)
    PhDr. Alžběta MALKOVSKÁ

    (celkem 7 vyučovacích hodin)
    Cena 2.100,-Kč + 21% DPH
    Podrobné informace a úkoly budou zaslány přihlášeným účastníkům týden předem.

 

4) Konsekutivní tlumočení s notací (španělština -čeština) I.


    (min. 5/ max. 8 účastníků)
    (praktický nácvik konsekutivního tlumočení se zápisem v konkrétní jazykové kombinaci)
    PhDr. Jana POKOJOVÁ

   
(celkem 6 vyučovacích hodin ve dvou blocích – viz výše)
    Cena: 1.800,-Kč + 21% DPH
  
 Podrobné informace a úkoly budou zaslány přihlášeným účastníkům týden předem.

 

5) Úvod do simultánního tlumočení (angličtina-čeština)


    (min. 4/max. 6 účastníků)

    (teoreticko-praktický modul: nácvik simultánního tlumočení  v konkrétní jazykové kombinaci)
    Mgr. Kateřina EŠNEROVÁ
 

    
(celkem 7 vyučovacích hodin)
    Cena: 2.180,-Kč + 21% DPH
   
Podrobné informace a  úkoly budou zaslány přihlášeným účastníkům týden předem.

 

6) Konsekutivní tlumočení s notací (němčina - čeština) I.

 

    (min. 5,/max. 8 účastníků)

    (praktický nácvik konsekutivního tlumočení se zápisem v konkrétní jazykové kombinaci)
    Mgr. Michaela ŘEŘICHOVÁ 
  

   
(celkem 6 vyučovacích hodin ve dvou blocích viz výše).
    Cena: 1.800,-Kč + 21% DPH
   
Podrobné informace a úkoly budou zaslány přihlášeným účastníkům týden předem.

 

7) Konsekutivní tlumočení s notací (francouzština – čeština) I.


    (min. 5/ max. 8 účastníků)

    (praktický nácvik konsekutivního tlumočení se zápisem v konkrétní jazykové kombinaci)
    PhDr. Alžběta MALKOVSKÁ 
 

   
(celkem 6 vyučovacích hodin ve dvou blocích viz výše).
    Cena: 1.800,-Kč + 21% DPH
   
Podrobné informace a úkoly budou zaslány přihlášeným účastníkům týden předem.

 

8) Úvod do simultánního tlumočení (ruština-čeština)


    (min.4/max. 6 účastníků)

    (teoreticko-praktický modul: nácvik simultánního tlumočení v konkrétní jazykové kombinaci)
    Prof. PhDr. Ivana ČEŇKOVÁ, CSc.
 

   
(celkem 7 vyučovacích hodin) 

    Cena: 2.180,-Kč + 21% DPH
   
Podrobné informace a  úkoly budou zaslány přihlášeným účastníkům týden předem.

9) Úvod do simultánního tlumočení (němčina-čeština) 


    (min. 4/ max. 6 účastníků)

    (teoreticko-praktický modul: nácvik simultánního tlumočení v konkrétní jazykové kombinaci)
    Mgr. Michaela ŘEŘICHOVÁ
  

   
(celkem 7 vyučovacích hodin)
    Cena: 2.180,-Kč + 21% DPH

    Podrobné informace a  úkoly budou zaslány přihlášeným účastníkům týden předem.

10) Konsekutivní tlumočení s notací (ruština-čeština-ruština) II.


    (min. 5/ max. 8 účastníků)

    (praktický nácvik konsekutivního tlumočení se zápisem v konkrétní jazykové kombinaci)
    Mgr. Ing. Maria MOLCHAN, PhD  a /nebo Mgr. Milena KOUCKÁ KURILLOVÁ

    (celkem 7 vyučovacích hodin)
    Cena: 2.100,-Kč + 21% DPH
   
Podrobné informace a úkoly budou zaslány přihlášeným účastníkům týden předem.

_____________________________________________________________________________________