Tlumočnické kurzy CŽV pro odbornou veřejnost:

aktuální nabídka: ONLINE /Distanční kurzy

leden a únor 2022 

Ústav translatologie FF UK jde s dobou

a nabízí  tlumočnické moduly online

viz níže

Ústav translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vyvinul a připravil v rámci rozvojového projektu MŠMT řadu modulárních tlumočnických kurzů pro tlumočníky, kteří spolupracují s českou státní a veřejnou správou a tlumočí i pro instituce a orgány Evropské unie. Některé moduly jsou určeny rovněž pro širší odbornou veřejnost, pro perspektivní tlumočníky, kteří se na toto atraktivní povolání teprve připravují a chtějí své dovednosti a schopnosti zkvalitnit a zdokonalit. Ústav translatologie FF UK má dlouholeté zkušenosti s přípravou profesionálních tlumočníků, kteří pracují pravidelně i pro Evropskou unii. Česká republika jako člen Evropské unie má zákonitě zájem na stálém zkvalitňování tlumočnických služeb s češtinou, a proto Ústav translatologie na základě podrobné analýzy potřeb ze strany institucí EU, české státní a veřejné správy a samotných tlumočníků připravil řadu konkrétních modulů tlumočnických kurzů CŽV, které se soustředí na zjištěná slabá místa tlumočníků či zájemců o tlumočení (například modul zaměřený na tlumočnický zápis při konsekutivním tlumočení, či simultánní tlumočení do aktivního cizího jazyka, ale i na techniku mluveného projevu či úzce specializovanou tematiku zasedání EU nebo tlumočení v mezikulturním prostředí a zvládání pilotáže). Jednotlivé moduly jsou nabízeny samostatně v kratších a/nebo na sebe navazujících kurzech, dle aktuální nabídky a poptávky. Náplň a sylaby kurzů najdete na této webové aplikaci a uchazeči si mohou zvolit moduly dle svého uvážení. Výuka bude probíhat jednak skupinově kontaktně s učiteli (prezenčně či online) a jednak formou e-learningu, tj. příprava a zpracování úkolů zadaných vyučujícími přes webovou aplikaci či e-mailem. Vyučujícími v kurzech a modulech jsou aktivní konferenční tlumočníci s pedagogickými zkušenostmi z tlumočnických seminářů a kurzů a zkušení rodilí mluvčí. Nabídka kurzů a modulů bude průběžně aktualizována, stejně jako jednotlivé jazyky, se kterými se bude v kurzech pracovat.

Nabízené moduly se budou realizovat, pokud se k příslušnému datu (nejpozději 10 dní před daným modulem) závazně přihlásí minimálně 4 účastníci, respektive 6 účastníků a maximálně 6 či 8, respektive 10 účastníků. V případě vyššího zájmu než je počet míst v daném kurzu či modulu rozhodne pořadí podle data doručení přihlášky.

Zájemci se přihlašují e-mailem na sekretariát ÚTRL FF UK, Hybernská 3, 110 00 Praha 1, tajemníkovi pro studium: Mgr. Lukáši Klimešovi (lukas.klimes@ff.cuni.cz) a uvedou, na který z nabízených NÍŽE  on-line kurzů se hlásí. Od tajemníka obdrží přihlášku, podrobné informace k platbě a následně i podrobné pokyny a úkoly k samotnému modulu. Nutno se přihlásit (a uhradit kurzovné) nejpozději 10 dní před konáním modulu. Pokud zruší zájemce svoji účast v termínu 7 dní či méně před konáním příslušného modulu, bude mu vráceno kurzovné snížené o nevratnou částku ve výši 500,-Kč. Ústav translatologie si vyhrazuje právo zrušit daný modul kvůli malému počtu zájemců rovněž nejpozději 7 dní před jeho konáním a uchazečům, kteří se přihlásili a zaplatili kurzovné, bude  v plné výši vráceno na jejich účet.

Garant a vedoucí tlumočnických kurzů a modulů: Prof.PhDr. Ivana Čeňková, CSc., ÚTRL FF UK (ivana.cenkova@ff.cuni.cz)

aktuální nabídka: ONLINE moduly

leden a únor 2022

Ústav translatologie FF UK jde s dobou a nabízí  tlumočnické moduly online

___________________________________________________________________________

 

1) Úvod do tlumočnického zápisu/notace (pro všechny jazyky): česko-česky (max. 10 účastníků) 

    (hlavní zásady tlumočnické notace a její praktický nácvik)  
    PhDr. Petra MRAČKOVÁ VAVROUŠOVÁ, PhD.
    pátek 7. ledna 2022 (15:00-17:00) + sobota 8. ledna 2022 (9:30-11:30)
PRO NEDOSTATEK

    ZÁJEMCŮ SE NEKONÁ !!!
    (celkem 5 vyučovacích hodin ve dvou blocích přes platformu ZOOM)
    Cena: 1.750,-Kč + 21% DPH
   
Podrobné informace a úkoly budou zaslány přihlášeným účastníkům týden

    předem.

2) Úvod do tlumočení a tlumočnické profese (pro všechny jazyky): česko-česky (max.10

    účastníků) (teoreticko-praktický modul: základní problematika tlumočení obecně s praktickým

    zaměřením a nácvikem konkrétních tlumočnických dovedností: paměťová cvičení,

    mnemotechnické pomůcky, konsekutivní tlumočení bez zápisu)
    PhDr. Alžběta MALKOVSKÁ
    pátek 14. ledna 2022 (15:00-17:00) a sobota 15. ledna 2022 (9:30-11:30)
   
(celkem 5 vyučovacích hodin ve dvou blocích přes platformu ZOOM)
    Cena 1.750,-Kč + 21% DPH
    Podrobné informace a úkoly budou zaslány přihlášeným účastníkům týden předem.

 

3) Úvod do simultánního tlumočení (francouzština-čeština) (max. 6 účastníků) (teoreticko-

    praktický modul: nácvik simultánního tlumočení v konkrétní jazykové kombinaci)
    Prof. PhDr. Ivana ČEŇKOVÁ, CSc.
    pátek 14. ledna 2022 (15:30-17:30) + sobota 15. ledna 2021 (9:30-11:30)
   
(celkem 5 vyučovacích hodin ve dvou blocích přes platformu ZOOM)
    Cena: 1.750,-Kč + 21% DPH
   
Podrobné informace a  úkoly budou zaslány přihlášeným účastníkům týden předem.

 

4) Konsekutivní tlumočení s notací (ruština-čeština-ruština) II. (max. 8 účastníků)
    (praktický nácvik konsekutivního tlumočení se zápisem v konkrétní jazykové kombinaci)
    Mgr. Milena KOUCKÁ KURILLOVÁ a Mgr. ing. Maria MOLCHAN, PhD
    pátek 21. ledna 2022 (15:00-17:00) a sobota 22. ledna 2022 (9:30-11:30)
   
(celkem 5 vyučovacích hodin ve dvou blocích přes platformu ZOOM)
    Cena: 1.800,-Kč + 21% DPH
  
 Podrobné informace a úkoly budou zaslány přihlášeným účastníkům týden předem.


5) Bilaterální tlumočení (španělština-čeština-španělština) (max. 8 účastníků) (teoreticko-

    praktický modul: základní problematika bilaterálního/dialogického/komunitního tlumočení  a

    praktický nácvik tlumočení rozhovorů a jednání v různých konkrétních situacích – na úřadě, u

    lékaře, ve škole, v bance atd..)
    PhDr. Petra MRAČKOVÁ VAVROUŠOVÁ, PhD a PhDr. Jana POKOJOVÁ
    pátek 28. ledna 2022 (15:00-17:00) + sobota 29. ledna 2022 (9:30-11:30)

    (celkem 5 vyučovacích hodin ve dvou blocích přes platformu ZOOM)
    Cena: 1.800,-Kč + 21% DPH
   
Podrobné informace a úkoly budou zaslány přihlášeným účastníkům týden předem.


6) Konsekutivní tlumočení s notací (němčina-čeština-němčina) II.  (max. 8 účastníků)

    (praktický nácvik konsekutivního tlumočení se zápisem v konkrétní jazykové kombinaci)
    Mgr. Michaela ŘEŘICHOVÁ 
    pátek 28. ledna 2022 (15:00-17:00) + sobota 29. ledna 2022 (9:30-11:30)
   
(celkem 5 vyučovacích hodin ve dvou blocích přes platformu Zoom).
    Cena: 1.750,-Kč + 21% DPH
   
Podrobné informace a úkoly budou zaslány přihlášeným účastníkům týden předem.

7) Úvod do simultánního tlumočení (němčina-čeština) (max. 6 účastníků) (teoreticko-praktický

    modul: nácvik simultánního tlumočení v konkrétní jazykové kombinaci)
    Mgr. Michaela ŘEŘICHOVÁ
    pátek 4. února 2022 (15:00-17:00) + sobota 5. února 2022 (9:30-11:30)
   
(celkem 5 vyučovacích hodin ve dvou blocích přes platformu ZOOM)
    Cena: 1.750,-Kč + 21% DPH
   
Podrobné informace a  úkoly budou zaslány přihlášeným účastníkům týden předem.

8) Bilaterální tlumočení (ruština-čeština-ruština) (max. 8 účastníků) (teoreticko-

    praktický modul: základní problematika bilaterálního/dialogického/komunitního tlumočení  a

    praktický nácvik tlumočení rozhovorů a jednání v různých konkrétních situacích – na úřadě, u

    lékaře, ve škole, v bance atd..)
    Mgr. Ing. Maria MOLCHAN, PhD a Prof. PhDr. Ivana ČEŇKOVÁ, CSc.
    pátek 11. února 2022 (15:00-17:00) + sobota 12. února 2022 (9:30-11:30)

    (celkem 5 vyučovacích hodin ve dvou blocích přes platformu ZOOM)
    Cena: 1.800,-Kč + 21% DPH
   
Podrobné informace a úkoly budou zaslány přihlášeným účastníkům týden předem.

 

9) Úvod do simultánního tlumočení (angličtina-čeština) (max. 6 účastníků) (teoreticko-

    praktický modul: nácvik simultánního tlumočení  v konkrétní jazykové kombinaci)
    Mgr. Kateřina EŠNEROVÁ
    pátek 11. února 2022 (15:00-17:00) + sobota 12. února 2021 (9:30-11:30)
   
(celkem 5 vyučovacích hodin ve dvou blocích přes platformu ZOOM)
    Cena: 1.750,-Kč + 21% DPH
   
Podrobné informace a  úkoly budou zaslány přihlášeným účastníkům týden předem.

 

10) Úvod do simultánního tlumočení (ruština-čeština) (max. 6 účastníků) (teoreticko-

    praktický modul: nácvik simultánního tlumočení v konkrétní jazykové kombinaci)
    Prof. PhDr. Ivana ČEŇKOVÁ, CSc.
    pátek 18. února 2022 (15:00-17:00) + sobota 19. února 2021 (9:30-11:30)
   
(celkem 5 vyučovacích hodin ve dvou blocích přes platformu ZOOM)
    Cena: 1.750,-Kč + 21% DPH
   
Podrobné informace a  úkoly budou zaslány přihlášeným účastníkům týden předem.


___________________________________________________________________________