Ústav translatologie FF UK jde s dobou!

Tlumočnické kurzy/moduly CŽV pro odbornou veřejnost:

AKTUÁLNÍ NABÍDKA

s ohledem na současnou situaci na FF UK

další kurzy budeme nabízet nejdříve v květnu-červnu 2024


Ústav translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vyvinul a připravil v rámci rozvojového projektu MŠMT řadu modulárních tlumočnických kurzů pro tlumočníky, kteří spolupracují s českou státní a veřejnou správou a tlumočí i pro instituce a orgány Evropské unie. Některé moduly jsou určeny rovněž pro širší odbornou veřejnost, pro perspektivní tlumočníky, kteří se na toto atraktivní povolání teprve připravují a chtějí své dovednosti a schopnosti zkvalitnit a zdokonalit. Ústav translatologie FF UK má dlouholeté zkušenosti s přípravou profesionálních tlumočníků, kteří pracují pravidelně i pro Evropskou unii. Česká republika jako člen Evropské unie má zákonitě zájem na stálém zkvalitňování tlumočnických služeb s češtinou, a proto Ústav translatologie na základě podrobné analýzy potřeb ze strany institucí EU, české státní a veřejné správy a samotných tlumočníků připravil řadu konkrétních modulů tlumočnických kurzů CŽV, které se soustředí na zjištěná slabá místa tlumočníků či zájemců o tlumočení (například modul zaměřený na tlumočnický zápis při konsekutivním tlumočení, či simultánní tlumočení do aktivního cizího jazyka, ale i na techniku mluveného projevu či úzce specializovanou tematiku zasedání EU nebo tlumočení v mezikulturním prostředí a zvládání pilotáže). Jednotlivé moduly jsou nabízeny samostatně v kratších a/nebo na sebe navazujících kurzech, dle aktuální nabídky a poptávky. Náplň a sylaby kurzů najdete na této webové aplikaci a uchazeči si mohou zvolit moduly dle svého uvážení. Výuka bude probíhat jednak skupinově kontaktně s učiteli (prezenčně či online) a jednak formou e-learningu, tj. příprava a zpracování úkolů zadaných vyučujícími přes webovou aplikaci či e-mailem. Vyučujícími v kurzech a modulech jsou aktivní konferenční tlumočníci s pedagogickými zkušenostmi z tlumočnických seminářů a kurzů a zkušení rodilí mluvčí. Nabídka kurzů a modulů bude průběžně aktualizována, stejně jako jednotlivé jazyky, se kterými se bude v kurzech pracovat.

Nabízené moduly se budou realizovat, pokud se k příslušnému datu (nejpozději 8 dní před daným modulem) závazně přihlásí minimálně 4/respektive 5 účastníků a maximálně 6 či 8, respektive 10 účastníků (viz specifikace u jednotlivých modulů). V případě vyššího zájmu než je počet míst v daném kurzu či modulu rozhodne pořadí podle data doručení přihlášky.

Zájemci se přihlašují e-mailem na sekretariát ÚTRL FF UK, Hybernská 3, 110 00 Praha 1, naší paní sekretářce Janě Heroutové (jana.heroutova@ff.cuni.cz) a uvedou, na který z nabízených NÍŽE  prezenčních kurzů se hlásí. Od paní sekretářky obdrží přihlášku, podrobné informace k platbě a následně i podrobné pokyny a úkoly k samotnému modulu. Nutno se přihlásit (a uhradit kurzovné) nejpozději 8 dní před konáním modulu. Pokud zruší zájemce svoji účast v termínu 7 dní či méně před konáním příslušného modulu, bude mu vráceno kurzovné snížené o nevratnou částku ve výši 500,-Kč. Ústav translatologie si vyhrazuje právo zrušit daný modul kvůli malému počtu zájemců rovněž nejpozději 7 dní před jeho konáním a uchazečům, kteří se přihlásili a zaplatili kurzovné, bude  v plné výši vráceno na jejich účet.

Garant a vedoucí tlumočnických kurzů a modulů: Prof.PhDr. Ivana Čeňková, CSc., ÚTRL FF UK (ivana.cenkova@ff.cuni.cz)

___________________________________________________________________________


POZOR, toto jsou loňské kurzy - tj. květen/červen 2023!!!

Všechny moduly začínají v 9:30, počítá se s hodinovou pauzou na oběd, odpoledne pokračování (většinou 4 vyučovací hodiny dopoledne a 3 odpoledne. Pokud je modul 6-hodinový, tak 3+3)

1) Úvod do tlumočnické notace - (v češtině) - pro nedostatek zájemců se NEKONÁ !!!
    Sobota 13. května 2023 – prezenčně

    (min. 5/max. 10 účastníků)
    (Úvod do tlumočnického zápisu a praktický nácvik na česko-českém materiálu)
    Mgr. Milena KOUCKÁ KURILLOVÁ
   
(celkem 6 vyučovacích hodin prezenčně – budova Ústavu translatologie, učebna 104)
    Cena: 1.800,-Kč + 21% DPH
  
 Podrobné informace a úkoly budou zaslány přihlášeným účastníkům týden předem.


2) Konsekutivní tlumočení s notací (ruština-čeština-ruština) I.

   - pro nedostatek zájemců se NEKONÁ !!!
   Sobota 20. května 2023 - prezenčně

    (min. 5/max. 8 účastníků)
    (praktický nácvik konsekutivního tlumočení se zápisem v konkrétní jazykové kombinaci)
    Mgr. Milena
KOUCKÁ KURILLOVÁ
   
(celkem 7 vyučovacích hodin prezenčně - budova Ústavu translatologie, učebna 104)
    Cena: 2.100,-Kč + 21% DPH
  
 Podrobné informace a úkoly budou zaslány přihlášeným účastníkům týden předem.

3) Konsekutivní tlumočení s notací (angličtina-čeština) I.

    - pro nedostatek zájemců se NEKONÁ !!!

    Sobota 20. května 2023 - prezenčně
    (min. 5/ max. 8 účastníků)
     (praktický nácvik konsekutivního tlumočení se zápisem v konkrétní jazykové kombinaci)
     Mgr. Kateřina EŠNEROVÁ
     
(celkem 7 vyučovacích hodin – hlavní budova FF UK, nám. J. Palacha 2, učebna 310)
     Cena: 2.100,-Kč + 21% DPH
  
  Podrobné informace a úkoly budou zaslány přihlášeným účastníkům týden předem.

4) Konsekutivní tlumočení s notací (ruština-čeština-ruština) II.
    Sobota 3. června 2023 - prezenčně   - pro nedostatek zájemců se NEKONÁ !!!

    (min. 5/max. 8 účastníků)
    (praktický nácvik konsekutivního tlumočení se zápisem v konkrétní jazykové kombinaci)
    Mgr. Milena KOUCKÁ KURILLOVÁ a/nebo Mgr. Maria MOLCHAN, PhD.
   
(celkem 7 vyučovacích hodin prezenčně  - budova Ústavu translatologie, učebna 104)
    Cena: 2.100,-Kč + 21% DPH
  
 Podrobné informace a úkoly budou zaslány přihlášeným účastníkům týden předem.

5) Úvod do simultánního tlumočení (francouzština-čeština) I.

     Sobota 3. června 2023- prezenčně - pro nedostatek zájemců se NEKONÁ !!!

     (min. 4/ max. 6 účastníků)

     (teoreticko-praktický modul: nácvik simultánního tlumočení  v konkrétní jazykové kombinaci)
     Prof. PhDr. Ivana ČEŇKOVÁ, CSc.
     
(celkem 7 vyučovacích hodin – hlavní budova FF UK, nám. J. Palacha 2, učebna 310)

     Cena: 2.200,-Kč + 21% DPH
     
Podrobné informace a  úkoly budou zaslány přihlášeným účastníkům týden předem.

 

6) Úvod do tlumočení a tlumočnické profese (všechny jazyky: CS-CS)

    Sobota 10. června 2023 – prezenčně - ANO - KONÁ SE!!!

    (min.5/max.10 účastníků) (teoreticko-praktický modul: základní problematika tlumočení

     obecně s praktickým zaměřením a nácvikem konkrétních tlumočnických dovedností:

     paměťová cvičení, mnemotechnické pomůcky, konsekutivní tlumočení bez zápisu)
     PhDr. Alžběta MALKOVSKÁ

     (celkem 7 vyučovacích hodin – budova Ústavu translatologie, učebna 104)
     Cena 2.100,-Kč + 21% DPH
     Podrobné informace a úkoly budou zaslány přihlášeným účastníkům týden předem.

 

7) Úvod do simultánního tlumočení (němčina - čeština) I.
    Sobota 17. června 2023- prezenčně - pro nedostatek zájemců se NEKONÁ !!!

     (min. 4/ max. 6 účastníků)

     (teoreticko-praktický modul: nácvik simultánního tlumočení  v konkrétní jazykové kombinaci)
     Mgr. Michaela ŘEŘICHOVÁ
     
(celkem 7 vyučovacích hodin  - budova Ústavu translatologie, učebna 104)
     Cena: 2.200,-Kč + 21% DPH
  
  Podrobné informace a úkoly budou zaslány přihlášeným účastníkům týden předem

 8) Úvod do simultánního tlumočení a do ST s textem/power-pointem

    (španělština - čeština) 
     Sobota 24. června 2023  - prezenčně- pro nedostatek zájemců SE NEKONÁ!!!

     (min. 4/ max. 6 účastníků)

     (teoreticko-praktický modul: nácvik simultánního tlumočení v konkrétní jazykové kombinaci)
     PhDr. Jana POKOJO
     
(celkem 7 vyučovacích hodin prezenčně – budova Ústavu translatologie, učebna 104)
     Cena: 2.200,-Kč + 21% DPH
    
Podrobné informace a  úkoly budou zaslány přihlášeným účastníkům týden předem.

 

9) Úvod do simultánního tlumočení (angličtina-čeština)

    Sobota 24. června 2023- prezenčně - pro nedostatek zájemců SE NEKONÁ!!!

     (min. 4/ max. 6 účastníků)

     (teoreticko-praktický modul: nácvik simultánního tlumočení  v konkrétní jazykové kombinaci)
     Mgr. Kateřina EŠNEROVÁ
     
(celkem 7 vyučovacích hodin – hlavní budova FF UK, nám. J. Palacha 2, učebna 310)
     Cena: 2.200,-Kč + 21% DPH
  
  Podrobné informace a úkoly budou zaslány přihlášeným účastníkům týden předem