V zimním semestru 2016/2017 tyto kurzy nenabízíme.

Aktuální nabídka bude zveřejněna až v březnu 2017 - pro období duben-červen 2017

Tlumočnické kurzy CŽV pro odbornou veřejnost letní semestr 2015/2016

          Ústav translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze vyvinul a připravil v rámci rozvojového projektu MŠMT řadu modulárních tlumočnických kurzů pro tlumočníky, kteří spolupracují s českou státní a veřejnou správou a tlumočí i pro instituce a orgány Evropské unie. Některé moduly jsou určeny rovněž pro širší odbornou veřejnost, pro perspektivní tlumočníky, kteří se na toto atraktivní povolání teprve připravují a chtějí své dovednosti a schopnosti zkvalitnit a zdokonalit. Ústav translatologie FF UK v Praze má dlouholeté zkušenosti s přípravou profesionálních tlumočníků (magisterský program se se studijním oborem tlumočnictví a postgraduální rekvalifikační Evropský kurz konferenčního tlumočení), kteří pracují pravidelně i pro Evropskou unii. Česká republika jako člen Evropské unie má zákonitě zájem na stálém zkvalitňování tlumočnických služeb s češtinou, a proto Ústav translatologie na základě podrobné analýzy potřeb ze strany institucí EU, české státní a veřejné správy a samotných tlumočníků připravil řadu konkrétních modulů tlumočnických kurzů CŽV, které se soustředí na zjištěná slabá místa tlumočníků či zájemců o tlumočení (například modul zaměřený na tlumočnický zápis při konsekutivním tlumočení, či simultánní tlumočení do aktivního cizího jazyka, ale i na techniku mluveného projevu či úzce specializovanou tematiku zasedání EU nebo tlumočení v mezikulturním prostředí a zvládání pilotáže). Jednotlivé moduly jsou nabízeny samostatně v kratších a/nebo na sebe navazujících kurzech, dle aktuální nabídky a poptávky. Náplň a sylaby kurzů najdete na této webové aplikaci a uchazeči si mohou zvolit moduly dle svého uvážení. Výuka bude probíhat jednak skupinově kontaktně s učiteli, jednak formou e-coachingu – tlumočení digitalizovaných nahrávek a jejich následné hodnocení asistenty – a jednak formou e-learningu, tj. příprava a zpracování úkolů zadaných vyučujícími přes webovou aplikaci. Vyučujícími v kurzech a modulech jsou aktivní konferenční tlumočníci s pedagogickými zkušenostmi z tlumočnických seminářů a kurzů a zkušení rodilí mluvčí (tzv. tandemový systém výuky). Nabídka kurzů a modulů bude průběžně aktualizována, stejně jako jednotlivé jazyky, se kterými se bude v kurzech pracovat.

Nabízené moduly se budou realizovat, pokud se k příslušnému datu (nejpozději 14 dní před daným modulem) závazně přihlásí minimálně 6 účastníků a maximálně 12 účastníků. V případě vyššího zájmu než je počet míst v daném kurzu či modulu rozhodne pořadí podle data doručení přihlášky. U popisu jednotlivých modulů a kurzů (viz seznam modulů a kurzů v nabídce v levé liště této stránky) jsou stanoveny konkrétní kvalifikační podmínky zájemců pro zapsání do příslušného kurzu a také maximální počet účastníků.

Zájemci se přihlašují e-mailem na Sekretariát ÚTRL, paní Lindě Hurníkové (hurnikov@ff.cuni.cz), jež jim zašle aktuální přihlášku a informace o tlumočnickém modulu.

Garant a vedoucí tlumočnických kurzů a modulů: Prof.PhDr. Ivana Čeňková, CSc.

Ústav translatologie FF UK Praha

Hybernská 3, 110 00 Praha 1

ivana.cenkova@ff.cuni.cz

hurnikov@ff.cuni.cz (sekretářka paní Linda Hurníková)

tel.sekretariát ÚTRL:  221619512    

Aktuálně nabízené moduly:

1) Technika mluveného projevu pro tlumočníky (Mgr.Kateřina Sitařová): pro všechny jazyky: 27. února 2016

    (5 vyučovacích hodin: 10.00-14:00). Cena 1.750,- Kč + 21% DPH                                              

2) Úvod do konsekutivního tlumočení bez zápisu (aneb paměťová cvičení):     

Angličtina (Mgr.David Mraček, PhD): 19. března 2016   

(6 vyučovacích hodin: 9.00-14.00). Cena: 2.100,-Kč + 21% DPH    

Němčina (PhDr. Petra Vavroušová): 18. března 2016   

(6 vyučovacích hodin: 15:00-20:00). Cena: 2.100,-Kč + 21% DPH   

3) Úvod do tlumočnického zápisu/notace (Mgr. Jana Šteffl):   (pro všechny jazyky, tj. česko-česky): 2. dubna 2016      (6 vyučovacích hodin: 9.30-14.30). Cena: 2.100,-Kč + 21% DPH

4) Konsekutivní tlumočení se zápisem I.:

Angličtina (Mgr. David Mraček): 9. dubna 2016    

(8 vyučovacích hodin: 9:30-12:45 a 13:45-17:00). Cena: 2.800,-Kč +21% DPH     

Němčina (Mgr. Silke Klein) : 23. dubna 2016   

(8 vyučovacích hodin: 9.30-12:45 a 13.45-17.00). Cena: 2.800,-Kč + 21% DPH.

5) Úvod do simultánního tlumočení (do mateřštiny-češtiny):   

Němčina (Mgr. Kateřina Sitařová): 16. dubna 2016    

(8 vyučovacích hodin: 9:30-12:45 a 13:45-17:00) Cena: 3:100,-Kč + 21% DPH     

Angličtina (PhDr. Jana Rejšková): 30. dubna 2016      

(8 vyučovacích hodin: 9.30-12:45 a 13.45-17.00). Cena: 3.100,-Kč + 21% DPH.    

Ruština (Prof. PhDr.Ivana Čeňková, CSc.): 14. května 2016   

(8 vyučovacích hodin: 9.30-12:45 a 13.45-17.00). Cena: 3.100,-Kč + 21% DPH.    

Španělština (Petra Vavroušová): 21. května 2016    

(8 vyučovacích hodin: 9.30-12:45 a 13.45-17.00). Cena: 3.100,-Kč + 21% DPH.     

Francouzština (Prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.): 27. května 2016      

(8 vyučovacích hodin: 9:30-12:45 a 13:5-17:00). Cena: 3.100,-Kč + 21% DPH