Modul: Konsekutivní tlumočení bez zápisu

Náplní modulu (6 hodin přímé kontaktní výuky + předchozí samostatná příprava účastníků modulu pomocí webové aplikace) je procvičování krátkodobé pracovní paměti, poslech a reprodukce několikaminutových projevů bez možnosti zápisu. Cílem je rozvoj analytických dovedností s využitím komunikační kompetence, krátkodobé pracovní paměti, aktivní pozornosti a pohotovosti při náslechu. Pracuje se s autentickými mluvenými projevy, připravenými i nepřipravenými, různých žánrově-stylistických útvarů. Důraz je kladen na porozumění, interpretaci smyslu, funkčně stylistickou charakteristiku, identifikaci a zapamatování si sémantických, stylistických a pragmatických dominantních složek verbálních i neverbálních. Z výukových důvodů se nejprve procvičuje převod česko-česky a teprve ve druhé části modulu se přistupuje k mezijazykovému převodu, tj. paměťovým cvičením mezi češtinou a konkrétním cizím jazykem. V nabídce budou vždy uváděny jazykové kombinace, které v daném termínu budou k dispozici.

Přihlášky pro jednotlivé jazyky:

  1. čeština/španělština
  2. čeština/němčina
  3. čeština/francouzština
  4. čeština/angličtina
Syndicate content