Modul: Úvod do ST do cizího jazyka (tzv. retour) I.

Náplní modulu (8 hodin přímé výuky + předchozí samostatná příprava účastníků modulu pomocí webové aplikace) je nácvik základů simultánního tlumočení z češtiny do aktivního cizího jazyka na snazších textech, projevech a autentických nahrávkách s problematikou Evropské unie a aktuální tematikou.

Základní návyky při simultánním tlumočení (rozdělená pozornost, souběžnost poslechu a produkce, časový odstup, rychlost reakce, technika ekonomie, anticipace a zpětná korektura, jazyková automatizace). Strategie KISS. Předpokladem pro tento druh ST je, kromě dokonalého zvládání mateřštiny, rovněž vysoká kompetence v cizím jazyce.

V nabídce a v přihlášce k tomuto modulu jsou vždy uváděny jazykové kombinace, které jsou v daném konkrétním termínu k dispozici.

Přihlášky pro jednotlivé jazyky:

  1. čeština/němčina
  2. čeština/francouzština
  3. čeština/angličtina
  4. čeština/ruština

Syndicate content