Modul: Konsekutivní tlumočení s notací II.

Modul Konsekutivního tlumočení s notací II. (8 hodin přímé kontaktní výuky + 2 hodiny samostatné předchozí přípravy účastníků) přímo navazuje na modul Úvod do konsekutivního tlumočení (KT) s notací I.. U účastníků tohoto modulu se proto již předpokládá znalost a základní zvládnutí konsekutivního tlumočení s notací na textech a projevech o průměrné délce 5-6 minut střední náročnosti. Tlumočnické dovednosti KT s notací jsou zde dále procvičovány v obousměrném převodu, tj. z češtiny do cizího jazyka a z cizího jazyka do češtiny. Jsou používány náročnější tematicky odbornější texty a projevy zaměřené na problematiku Evropské unie (konkrétní témata budou oznámena v přihlášce k tomuto aktuálně nabízenému modulu). Důraz je i zde kladen na plynulost projevu, kohezi a koherenci sdělení, předání dominantní informace, stylu, tónu i doprovodných složek sdělení.


Přihlášky pro jednotlivé jazyky:

  1. čeština/francouzština
  2. čeština/angličtina

Sobota 8.ledna 2011: 9.30 - 17.00 EN-CS-EN

Syndicate content