Modul: Technika mluveného projevu pro tlumočníky

Předmětem modulu (6 hodin přímé kontaktní výuky) je přehled teoretických i praktických aspektů řečové komunikace a kultury řeči se zvláštním zřetelem pro tlumočníky.